Klanten beoordelen ons met een: 8.710329
Rioolprobleem in Het Groot Handelsgebouw

Rioolprobleem in Het Groot Handelsgebouw

Riool.nl werkt in Het Groot Handelsgebouw, Rotterdam Het Groothandelsgebouw is een Rijksmonument in het centrum van Rotterdam, ontworpen door de architecten H.A. Maaskant en Ir. W. van Tijen, gelegen aan het Stationsplein naast het Centraal Station van Rotterdam. Het gebouw verrees begin jaren 50 als een van de eerste gebouwen na de bombardementen op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, op de plaats van de oude Diergaarde Blijdorp. Doordat er tijdens de oorlog veel bedrijfsruimte verloren was gegaan, waren er al vroeg plannen voor nieuwe kantoorruimten. Afvoerprobleem door tegenschot in riool. Reeds enige tijd werden de kantoren en het restaurant in Het Groot Handelsgebouw geplaagd door problemen met de afvoer. Het afvalwater liep slecht weg en regelmatig ontstonden er riool verstoppingen. Na onderzoek door Riool.nl, moest worden geconcludeerd dat de verzamelleiding, hangend aan het plafond in de kelder, niet overal op afschot hing. Wanneer een riool op tegenschot ligt of hangt, loopt het afvalwater niet goed weg of zelfs terug. Ook blijft er plaatselijk altijd rioolwater staan en zet rioolslib zich af, wat kan leiden tot rioolstank of rioolvliegjes. Een rioolreiniging biedt dan een tijdelijke oplossing. Voor de langere termijn zal het tegenschot moeten worden aangepakt. De oplossing Besloten werd om, na berekeningen van een constructeur, in de betonnen draagbinten doorvoeren te boren met een diamantboor. Hierdoor ontstond er meer hoogte in de kelder en kon het riool worden vernieuwd en tevens weer op afschot worden opgehangen. Om doorhangen van het PVC te voorkomen werd het riool onderschaald en gebeugeld. Zo ontstond er een duurzame oplossing. Daarnaast construeerden wij een by-pass voor de afvoer van het restaurant op een te...
Riool.nl verleent assistentie bij wateroverlast in Leiden

Riool.nl verleent assistentie bij wateroverlast in Leiden

Gesprongen hoofdwaterleiding Rijnsburgersingel Leiden Op de Rijnsburgersingel in Leiden sprong woensdag 29 maart 2017 een hoofdwaterleiding. Hierdoor stroomde water een groot aantal huizen binnen. De schade is groot. Ook ervaren woningen nog problemen met de waterdruk. Riool.nl was met enkele zuigvoertuigen ter plaatse om samen met de Brandweer het overtollige water weg te pompen. Zij hebben de straat afgesloten. De gesprongen hoofdwaterleiding is inmiddels afgesloten. De schade aan de weg, woningen en een aantal auto’s is groot. Een woordvoerder van waterleidingbedrijf Dunea geeft aan dat er mensen zonder water zitten, maar weet niet hoe lang het precies gaat duren. Riool.nl biedt vaker hulp bij calamiteiten Het komt vaker voor dat het materieel van Riool.nl wordt ingezet bij calamiteiten. De moderne zuigwagens, welke normaal gebruikt worden voor reiniging en onderhoud van het rioolstelsel, kunnen ook grote hoeveelheden water wegpompen. Zo komt het wel voor dat na hevige regenval, tunnels en kelders van huizen onderlopen. Gemeente’s en particulieren doen dan een beroep op de dienste van Riool.nl. Wilt u meer weten over wat wij voor u als particulier, bedrijf of overheid kunnen betekenen belt u dan met 0800-8881000 (gratis)   Bekijk...
Pompput voor laaggelegen woning

Pompput voor laaggelegen woning

Pompput plaatsen Wanneer een woning lager ligt dan het gemeentelijk riool dan plaatst men een pompput. Op de bijgaande foto’s ziet u een voorbeeld van een dergelijke situatie. Eenmaal aangesloten zal de afvoer van de woning lozen op een put met onderin een pomp. Wanneer de put volraakt zal automatisch de pomp het water afvoeren via een zogenaamde persleiding. Deze persleiding komt in de geul en ligt op tegenschot en zal het afvalwater lozen op het hoofdriool. Periodiek Onderhoud Een pompput moet wel bereikbaar blijven voor onderhoud. Periodiek moet de pomp gecontroleerd en gereinigd worden. Na verloop van tijd ontstaat er bezinksel in de put wat moet worden weggezogen. Daarnaast kunnen vetten in het afvalwater uit de keuken (vaatwasser) neerslaan in de put. Deze vetten kunnen de werking van pomp en bijvoorbeeld het waterniveau detectiesysteem verstoren. Het is raadzaam Riool.nl periodiek uw pompput te laten reinigen en op goede werking te laten controleren. Dit voorkomt onaangename verrassingen. Pompput plaatsen of reinigen Heeft u reeds een pompput en moet deze worden gereinigd en geïnspecteerd? Is het noodzakelijk om een pompput te plaatsen bij uw bedrijf of woning? Belt u dan met Riool.nl voor advies op 0800-8881000 (gratis)...
RIOOL.NL op STOOM bij VOPAK

RIOOL.NL op STOOM bij VOPAK

Riool.nl op stoom bij Vopak Deze week was Riool.nl aan het werk bij Vopak. In dit geval inspecteerden we niet, zoals gewoonlijk, het riool. U ziet collega Denny met zijn flexibele camera een leidingsysteem inspecteren op de bodem van een opslagtank. Door dit leidingsysteem wordt stoom geleid. Met behulp van deze “vloerverwarming” worden de vloeistoffen in de opslag vloeibaar gehouden. Om te zien of de binnenzijde van de buizen nog in goede conditie zijn, schakelde men Riool.nl in. Zo ziet u maar, Riool.nl is in vele markten thuis. Heeft u een project waarbij u onze hulp denkt te kunnen gebruiken belt u dan gratis voor advies met 0800-8881000...
Volgevreten Vetput

Volgevreten Vetput

Laat uw vetput tijdig legen Helaas komen wij wel eens bij bedrijven waar men ietwat te laat is met legen. In bijgevoegde foto ziet u een vetput die uit zijn voegen barst en letterlijk tot zijn “nek” vol zit. Als een vetput zo vol zit functioneert deze totaal niet meer. Bij bedrijfsmatige bereiding van warme voedselwaren in keukens van o.a. hotels, restaurants, bedrijfskantines, bejaardencentra, ziekenhuizen is het verplicht een vetafscheider te hebben welke minimaal 1x per maand moet worden leeggezogen. Vetput vol bel Riool.nl Heeft u hulp nodig of vragen over uw vetafscheider. Twijfelt u over de juiste capaciteit en of de vetput correct functioneert neemt u dan contact op met ons op 0800-8881000 (gratis) Wij hebben vacuüm zuigauto’s om uw vetafscheider professioneel te legen. Riool.nl is erkend inzamelaar van vet en wij doen dit met de laagste prijs...
Licensed to Kill (Kros)

Licensed to Kill (Kros)

Licensed to Kill (Kros) Bij Riool.nl is iedere medewerker even belangrijk en draagt zijn/haar steentje bij aan de kwaliteit van onze producten en diensten. Vanwege de grote diversiteit van onze dienstverlening aan; (gemeentelijk)riool, huisriool, bedrijfsriool en Kros- en toiletverhuur kennen wij bij Riool.nl vele specialisten. U moet hierbij denken aan planners, ontstoppingsmonteurs, zuigwagen chauffeurs, inspecteurs, rioolcamera operators, etc. etc. Graag laten wij u kennis maken met Yildray. De komende tijd is hij gewapend met een pop-nagel-pistool. Daarmee is hij uiteraard niet bevoegd om te doden, maar om nieuwe Riool.nl borden en -bordjes te bevestigen op onze mobiele toiletten en plaszuilen Kros. Kwaliteit door goed onderhoud Yildray is een van onze enthousiaste servicemonteurs bij Riool.nl. In zijn functie voert hij onderhoud uit aan het mobiele sanitair. Het komt voor dat toiletten of plaszuilen defect terugkomen, waarna deze o.a. door Yildray gerepareerd worden. U moet denken aan reparaties aan hang- en sluitwerk, spoelsysteem en wc-brillen. Na retour name van ons sanitair worden ze stuk voor stuk geïnspecteerd op gebreken, nadat zij uitvoerig gereinigd zijn. Zo zult u altijd een fris en 100% functionerende plaszuil of toilet huren.  Van Barthen naar Riool.nl Zoals u waarschijnlijk weet zijn de rioleringswerkzaamheden en toiletverhuur oorspronkelijk gestart onder de naam Barthen. Onder deze naam genieten wij nog steeds bekendheid in Leiden en de regio. De rioolwerkzaamheden worden echter al lang uitgevoerd onder de net zo bekende naam Riool.nl. Regelmatig ziet u onze voertuigen in het straatbeeld rondrijden met de grote blauwe bol met NL erin. Op de toiletten, ziet of zag u nog regelmatig, de borden met naam Barthen gemonteerd. Het ligt in onze bedoeling de naam...