Klanten beoordelen ons met een: 8.610351
Kaag en Braassem gunt Riool.nl kwaliteitsonderzoek gemeentelijk riool

Kaag en Braassem gunt Riool.nl kwaliteitsonderzoek gemeentelijk riool

Riool.nl mag het gemeentelijk riool onderzoeken van Kaag en Braassem Riool.nl heeft de gunning gekregen van de gemeente Kaag en Braassem voor het bestek Kwaliteitsonderzoek riolering 2017 t/m 2020. Dit meervoudig onderhands bestek is beoordeeld op kwaliteit en prijs waarbij Riool.nl is gekozen als beste opdrachtnemer. De gemeente Kaag en Braassem wil een duidelijk beeld hebben van de staat van onderhoud van het hoofdriool per deelgebied. Aanvang van werkzaamheden Met ingang van oktober 2017 zal Riool.nl het rioolstelsel gefaseerd reinigen en inspecteren met onze camerasystemen. De gemeente Kaag en Braassem wil daarbij ook goed voorbereid zijn op de toekomst, met aandacht voor volksgezondheid, wateroverlast, milieubelasting en grondwateroverlast. Aan de hand van dit onderzoek zal inzicht worden verkregen welk deel van de riolering daadwerkelijk aan vervanging toe is. Het uiteindelijke doel is u als gebruiker te verzekeren van een goed werkend riool. Wat merkt u hiervan? U merkt meestal weinig van onze werkzaamheden. U zult door ons, ruim voor aanvang van onze werkzaamheden, middels een schrijven en via onze website op de hoogte worden gebracht. In dit schrijven zullen wij u aangeven waar en wanneer onze werkzaamheden zullen plaatshebben en welke eventuele maatregelen u moet nemen. Op de dagen dat wij in uw wijk werken, zult u onze herkenbare witte voertuigen met het Riool.nl logo in het straatbeeld zien. Meer informatie aangaande de planning van onze werkzaamheden kunt u vanaf oktober vinden op op deze pagina. Over de gemeente Kaag en Braassem De gemeente Kaag en Braassem bestaat sinds 1 januari 2009. De gemeente is ontstaan uit een fusie tussen de gemeenten Alkemade en Jacobswoude en heeft een oppervlakte van...
VVE laat asbest riool vervangen

VVE laat asbest riool vervangen

VVE laat asbest riolering vervangen Zoals u wellicht weet is er een periode geweest dat asbest een modern en multifunctioneel product was. Asbest werd gebruikt voor remblokken, dakbedekking, hitteschilden en inderdaad… riolering. Inmiddels weten wij dat asbest, zeker in gebroken vorm, een groot gevaar voor de gezondheid vormt en kankerverwekkend is. Asbest verwijderen. Specialistenwerk Riool.nl is regelmatig betrokken bij het vervangen van asbest stand- leidingen in appartementencomplexen. Hierbij werken wij samen met gerenommeerde asbestverwijderingsbedrijven. Deze partners verwijderen het asbest en Riool.nl vervangt de riolering in PVC. Het verwijderen van asbest gaat in fases waarbij op het hoogste veiligheidsniveau wordt gewerkt. Naast beschermende kleding en adembescherming betreed en verlaat men de ruimte waar asbest wordt verwijderd via speciale tenten. Op de foto’s ziet u asbest afvoeren welke in opdracht van een VVE in Voorschoten wordt verwijderd. Aan de diverse noodreparaties ziet u dat dit geen overbodige luxe is. Riolering vernieuwen? Riool.nl Heeft uzelf of de VVE plannen de asbest afvoeren/riolering definitief te vervangen door PVC, laat u dan informeren door Riool.nl. Bel gratis...
Rioolprobleem in Het Groot Handelsgebouw

Rioolprobleem in Het Groot Handelsgebouw

Riool.nl werkt in Het Groot Handelsgebouw, Rotterdam Het Groothandelsgebouw is een Rijksmonument in het centrum van Rotterdam, ontworpen door de architecten H.A. Maaskant en Ir. W. van Tijen, gelegen aan het Stationsplein naast het Centraal Station van Rotterdam. Het gebouw verrees begin jaren 50 als een van de eerste gebouwen na de bombardementen op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, op de plaats van de oude Diergaarde Blijdorp. Doordat er tijdens de oorlog veel bedrijfsruimte verloren was gegaan, waren er al vroeg plannen voor nieuwe kantoorruimten. Afvoerprobleem door tegenschot in riool. Reeds enige tijd werden de kantoren en het restaurant in Het Groot Handelsgebouw geplaagd door problemen met de afvoer. Het afvalwater liep slecht weg en regelmatig ontstonden er riool verstoppingen. Na onderzoek door Riool.nl, moest worden geconcludeerd dat de verzamelleiding, hangend aan het plafond in de kelder, niet overal op afschot hing. Wanneer een riool op tegenschot ligt of hangt, loopt het afvalwater niet goed weg of zelfs terug. Ook blijft er plaatselijk altijd rioolwater staan en zet rioolslib zich af, wat kan leiden tot rioolstank of rioolvliegjes. Een rioolreiniging biedt dan een tijdelijke oplossing. Voor de langere termijn zal het tegenschot moeten worden aangepakt. De oplossing Besloten werd om, na berekeningen van een constructeur, in de betonnen draagbinten doorvoeren te boren met een diamantboor. Hierdoor ontstond er meer hoogte in de kelder en kon het riool worden vernieuwd en tevens weer op afschot worden opgehangen. Om doorhangen van het PVC te voorkomen werd het riool onderschaald en gebeugeld. Zo ontstond er een duurzame oplossing. Daarnaast construeerden wij een by-pass voor de afvoer van het restaurant op een te...
Riool.nl verleent assistentie bij wateroverlast in Leiden

Riool.nl verleent assistentie bij wateroverlast in Leiden

Gesprongen hoofdwaterleiding Rijnsburgersingel Leiden Op de Rijnsburgersingel in Leiden sprong woensdag 29 maart 2017 een hoofdwaterleiding. Hierdoor stroomde water een groot aantal huizen binnen. De schade is groot. Ook ervaren woningen nog problemen met de waterdruk. Riool.nl was met enkele zuigvoertuigen ter plaatse om samen met de Brandweer het overtollige water weg te pompen. Zij hebben de straat afgesloten. De gesprongen hoofdwaterleiding is inmiddels afgesloten. De schade aan de weg, woningen en een aantal auto’s is groot. Een woordvoerder van waterleidingbedrijf Dunea geeft aan dat er mensen zonder water zitten, maar weet niet hoe lang het precies gaat duren. Riool.nl biedt vaker hulp bij calamiteiten Het komt vaker voor dat het materieel van Riool.nl wordt ingezet bij calamiteiten. De moderne zuigwagens, welke normaal gebruikt worden voor reiniging en onderhoud van het rioolstelsel, kunnen ook grote hoeveelheden water wegpompen. Zo komt het wel voor dat na hevige regenval, tunnels en kelders van huizen onderlopen. Gemeente’s en particulieren doen dan een beroep op de dienste van Riool.nl. Wilt u meer weten over wat wij voor u als particulier, bedrijf of overheid kunnen betekenen belt u dan met 0800-8881000 (gratis)   Bekijk...
Pompput voor laaggelegen woning

Pompput voor laaggelegen woning

Pompput plaatsen Wanneer een woning lager ligt dan het gemeentelijk riool dan plaatst men een pompput. Op de bijgaande foto’s ziet u een voorbeeld van een dergelijke situatie. Eenmaal aangesloten zal de afvoer van de woning lozen op een put met onderin een pomp. Wanneer de put volraakt zal automatisch de pomp het water afvoeren via een zogenaamde persleiding. Deze persleiding komt in de geul en ligt op tegenschot en zal het afvalwater lozen op het hoofdriool. Periodiek Onderhoud Een pompput moet wel bereikbaar blijven voor onderhoud. Periodiek moet de pomp gecontroleerd en gereinigd worden. Na verloop van tijd ontstaat er bezinksel in de put wat moet worden weggezogen. Daarnaast kunnen vetten in het afvalwater uit de keuken (vaatwasser) neerslaan in de put. Deze vetten kunnen de werking van pomp en bijvoorbeeld het waterniveau detectiesysteem verstoren. Het is raadzaam Riool.nl periodiek uw pompput te laten reinigen en op goede werking te laten controleren. Dit voorkomt onaangename verrassingen. Pompput plaatsen of reinigen Heeft u reeds een pompput en moet deze worden gereinigd en geïnspecteerd? Is het noodzakelijk om een pompput te plaatsen bij uw bedrijf of woning? Belt u dan met Riool.nl voor advies op 0800-8881000 (gratis)...
RIOOL.NL op STOOM bij VOPAK

RIOOL.NL op STOOM bij VOPAK

Riool.nl op stoom bij Vopak Deze week was Riool.nl aan het werk bij Vopak. In dit geval inspecteerden we niet, zoals gewoonlijk, het riool. U ziet collega Denny met zijn flexibele camera een leidingsysteem inspecteren op de bodem van een opslagtank. Door dit leidingsysteem wordt stoom geleid. Met behulp van deze “vloerverwarming” worden de vloeistoffen in de opslag vloeibaar gehouden. Om te zien of de binnenzijde van de buizen nog in goede conditie zijn, schakelde men Riool.nl in. Zo ziet u maar, Riool.nl is in vele markten thuis. Heeft u een project waarbij u onze hulp denkt te kunnen gebruiken belt u dan gratis voor advies met 0800-8881000...