Klanten beoordelen ons met een: 8.510372

Corona update m.b.t. reiniging en inspectie hoofdriolen

Geen extra risico op Coronabesmetting voor medewerkers en bewoners / klanten bij reiniging hoofdriolen 27 maart 2020 – Met de ingrijpende maatregelen die zijn ingegaan om verspreiding van het coronavirus te stoppen, is Nederland in een ongekende situatie beland. Een situatie die niemand eerder heeft meegemaakt, maar die iedereen raakt – privé en in zijn werk. Wij doen er alles aan om onze klanten ook onder deze uitzonderlijke omstandigheden zo goed mogelijk te helpen en werkzaamheden doorgang te laten vinden, waarbij de gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers voorop staat. In de diverse media zijn de laatste dagen mogelijk verontrustende artikelen verschenen over het coronavirus in rioolwater. Graag willen wij door middel van dit bericht eventuele ongerustheid op dit onderwerp wegnemen. CORONAVIRUS IN AFVALWATER LEVERT GEEN RISICO OP BESMETTING Het coronavirus is aangetroffen in Nederlands rioolwater. De werkelijkheid is echter genuanceerder dan deze zin doet vermoeden. In de praktijk levert dit geen extra risico op voor de volksgezondheid. Graag leggen wij dit nader uit. Sommige patiënten hebben het nieuwe coronavirus in hun ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het gaat hierbij echter om materiaal dat geen besmetting met het coronavirus kan opleveren. Het is genetisch materiaal, dat herleidbaar is naar het coronavirus, maar niet meer – zoals dat heet – ‘in tact’ is. Het gaat niet om levende organismen en kan daarom geen besmetting veroorzaken. (bron: Vereniging Afvalbedrijven) RISICO’S BIJ UITVOERING VAN REINIGINGSWERKZAAMHEDEN Voor medewerkers: De rioleringssector werkt sinds jaar en dag met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), die medewerkers beschermt tegen besmetting met virussen en bacteriën (biologische agentia). In het rioolwater komen al langer virussen, zoals...

Corona

Geachte klant, Op zondag 15 maart zijn door de overheid nieuwe maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Binnen Riool.nl hebben wij onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en verdere maatregelen getroffen met als doel de gezondheid van onze klanten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Uiteraard doen wij tegelijkertijd onze uiterste best om de dienstverlening aan klanten op het gebruikelijke hoge peil te handhaven. Dienstverlening blijft gehandhaafd. Onze dienstverlening aan klanten blijft vooralsnog op de gebruikelijke wijze doorlopen. Daarnaast zijn wij telefonisch en via e-mail normaal bereikbaar tijdens de gebruikelijke openingstijden. Onze website is permanent beschikbaar. Maatregelen. Wij zullen onze klanten bij het aannemen van een opdracht vragen of binnen de woning of bedrijfsruimte mensen aanwezig zijn die in contact zijn geweest met een besmet persoon, of zelf klachten hebben zoals hoesten, verkoudheid of koorts. In dat geval zullen wij –naast de reeds van toepassing zijnde maatregelen- extra maatregelen nemen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Mocht er reeds een afspraak staan en bovenstaande situatie heeft zich tussentijds voorgedaan, dan verzoeken wij u om dit bij ons te melden. Onze monteur zal de bovenstaande vraag ook bij aankomst nogmaals stellen. Geeft u in het belang van de volksgezondheid graag een eerlijk antwoord. Wij zullen u van dienst zijn, maar nemen dan extra gepaste maatregelen. Deze houden onder meer in dat u de deur voor ons dient te openen, maar zelf niet in de te betreden ruimtes aanwezig mag zijn tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Tenslotte; door een mogelijk aangepaste bezetting van ons bedrijf kan het voorkomen dat u iets langer moet wachten aan de telefoon,...