Klanten beoordelen ons met een: 8.510372

CO2-Prestatieladder

Duurzaamheid, maatschappelijk ondernemen en milieu maken integraal deel uit van onze processen en bedrijfsvoering. Naast bestaande onze certificeringen op het gebied van milieu, kwaliteit en veiligheid hebben wij onze duurzaamheidsambities op het gebied van CO2-reductie nu als energiemanagementsysteem vastgelegd in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Een belangrijk uitgangspunt voor Riool.nl is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

combi recycler CO2

Een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en terug te dringen is de CO2-Prestatieladder. Hierbij gaat het om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt ons de kans om onze uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities van Riool.nl.

combi recycler CO2

Op 28 januari 2020 heeft toetsing door KIWA plaatsgevonden welke met een positief resultaat is afgerond. Dit betekent dat Riool.nl trots is te melden dat wij daarmee beschikken over het CO2-Bewust certificaat, niveau 3!

Kijk voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder op www.skao.nl

Participatie

Riool.nl (Barthen Rioleringswerken B.V.) zal actief deelnemen aan een keteninitiatief ten aanzien van CO2 reductie. Hiervoor hebben wij het platform de Duurzame Leverancier gekozen. Dit platform helpt mede door interactieve bijeenkomsten leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering.

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Zij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid. Het initiatief is laagdrempelig en interactief. De Duurzame Leverancier organiseert regelmatig klankbordbijeenkomsten en ondersteunt diverse keteninitiatieven. Het uitgangspunt is het delen van kennis en informatie, voor en door de deelnemers.

Deelname aan sectorinitiatief van Duurzame Leverancier houdt onder andere in dat:

  • Per jaar actieve deelname is aan een interactieve workshop. Tijdens iedere bijeenkomst wordt door Duurzame Leverancier een bijdrage geleverd door een externe deskundige m.b.t. CO2-prestatiemanagement.
  • Er uitwisseling tussen de aangesloten leden van de werkgroep over de individuele stand van zaken en voortgang is.
  • Events worden bijgewoond, bij deze events worden gesproken over CO2 reductie.

Documenten

 

CO2 Footprint 2018
Energiemanagement actieplan
CO2-Bewust certificaat, niveau 3