Klanten beoordelen ons met een: 8.510372

Corona update m.b.t. reiniging en inspectie hoofdriolen

Geen extra risico op Coronabesmetting voor medewerkers en bewoners / klanten bij reiniging hoofdriolen

27 maart 2020 – Met de ingrijpende maatregelen die zijn ingegaan om verspreiding van het coronavirus te stoppen, is
Nederland in een ongekende situatie beland. Een situatie die niemand eerder heeft meegemaakt, maar die iedereen raakt – privé en in zijn werk. Wij doen er alles aan om onze klanten ook onder deze uitzonderlijke omstandigheden zo goed mogelijk te helpen en werkzaamheden doorgang te laten vinden, waarbij de gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers voorop staat. In de diverse media zijn de laatste dagen mogelijk verontrustende artikelen verschenen over het coronavirus in rioolwater. Graag willen wij door middel van dit bericht eventuele ongerustheid op dit onderwerp wegnemen.

CORONAVIRUS IN AFVALWATER LEVERT GEEN RISICO OP BESMETTING

Het coronavirus is aangetroffen in Nederlands rioolwater. De werkelijkheid is echter genuanceerder dan deze zin doet vermoeden. In de praktijk levert dit geen extra risico op voor de volksgezondheid. Graag leggen wij dit nader uit. Sommige patiënten hebben het nieuwe coronavirus in hun ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het gaat hierbij echter om materiaal dat geen besmetting met het coronavirus kan opleveren. Het is genetisch materiaal, dat herleidbaar is naar het coronavirus, maar niet meer – zoals dat heet – ‘in tact’ is. Het gaat niet om levende organismen en kan daarom geen besmetting veroorzaken. (bron: Vereniging Afvalbedrijven)

RISICO’S BIJ UITVOERING VAN REINIGINGSWERKZAAMHEDEN

Voor medewerkers: De rioleringssector werkt sinds jaar en dag met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), die medewerkers beschermt tegen besmetting met virussen en bacteriën (biologische agentia). In het rioolwater komen al langer virussen, zoals het norrovirus, het poliovirus en het mazelenvirus, en antibioticaresistente bacteriën voor. De PBM’s doen hier aantoonbaar hun werk. Het coronavirus vormt geen uitzondering, de PBM’s geven ook daarvoor voldoende bescherming, aldus het RIVM. Zoals altijd blijven wij de algemene geldende hygiëneregels hanteren bij het reinigen en inspecteren van rioleringen zoals deze ook zijn vastgelegd in de ARBO-catalogus. Afvalwatermedewerkers en rioolmedewerkers zijn dus beschermd tegen virussen en bacteriën als zij zich houden aan de bestaande hygiënevoorschriften. In deze coronatijd geven wij onze medewerkers echter wel extra voorlichting zowel mondeling als bijvoorbeeld via de email. Hierbij informeren wij onze
medewerkers continue over eventuele wijzigingen en/of aanvullingen indien relevant. Ook hebben wij onze medewerkers nogmaals extra voorgelicht inzake het juiste gebruik van de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor bewoners en klanten: Wij zijn ons terdege bewust van de mogelijke ongerustheid bij bewoners en klanten met betrekking tot onze reinigingswerkzaamheden naar aanleiding van de recente berichtgeving over het coronavirus in het afvalwater. Voorafgaande aan de rioolreinigingswerkzaamheden ontvangen belanghebbenden een bewonersbrief met daarin opgenomen de voorzorgsmaatregelen die een bewoner moet treffen om spetters door eventueel opborrelend water te voorkomen. Deze maatregelen blijven afdoende. Mochten er eventueel spetters opborrelen dan geven deze geen risico op besmetting met het coronavirus, zoals hierboven toegelicht. Geen reden tot zorg dus.

Indien de omstandigheden hierom vragen zullen wij ons beleid verder aanscherpen, maar vooralsnog volstaan de standaard geldende beschermingsmiddelen en voorzorgsmaatregelen e.e.a. op basis van de bevindingen van het RIVM.

Tot slot maar misschien het allerbelangrijkste: veiligheid van onze medewerkers en klanten heeft altijd prioriteit!!

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Schroom niet om contact met ons op te nemen en stuur een email naar hoofdriool@riool.nl Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Riool.nl

Handige links:

https://www.rivm.nl/nieuws/nieuwe-coronavirus-aangetroffen-in-rioolwater
https://www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws/coronavirus-in-afvalwater-levert-geen-risico-op-besmetting