Klanten beoordelen ons met een: 8.610358

De nieuwe recycler van Riool.nl reinigt het riool Stiller, Zuiniger en Schoner

De nieuwe recycler van Riool.nl reinigt het riool Stiller, Zuiniger en Schoner

50% CO2 reductie met de nieuwe Recycler van Riool.nl

Riool.nl is trotse eigenaar geworden van een indrukwekkende rioolreinigingsvoertuig. Het betreft de Canalmaster van de Duitse fabrikant Müller. Dit voertuig stoot ca. 50% minder CO2 uit. Daarmee draagt dit rioolreinigingsvoertuig bij aan het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van Riool.nl.

Hoge CO2 emissie bij traditionele rioolreiniging.

Bij de traditionele rioolreiniging zijn twee voertuigen nodig, namelijk een spuitwagen en een vacuümwagen. Om een rioolreiniging te kunnen starten buffert een spuitwagen allereerst een grote hoeveelheid oppervlaktewater. Het reinigen start wanneer de spuitwagen zijn waterbuffer via een slang, voorzien van een reinigingskop, onder druk het riool in spuit. De vacuümwagen zuigt vervolgens het water, met daarin opgelost het slib, weer op. De vacuümwagen ontwatert het slib en loost het water weer op het riool. Dit water zal door de waterzuivering nog verder gereinigd moeten worden. Tijdens het reinigingsproces moet de spuitwagen een aantal keer de werkplek verlaten om oppervlaktewater te bufferen.
Deze combinatie van voertuigen en handelingen zorgen voor een hoge CO2 emissie. Het bovenstaande procedé heeft er toe geleid dat fabrikant Müller een uniek reinigingsvoertuig heeft uitgedacht en geconstrueerd.

Rijdende waterzuiveringsinstallatie

De Canalmaster is eigenlijk een rijdende waterzuiveringsinstallatie. Dit revolutionaire reinigingsvoertuig start de rioolreiniging met het leegzuigen van het hoofdriool. Vervolgens wordt het slib, in zoveel mogelijk vaste vorm, onttrokken volgens een gepatenteerd procedé uit het slib houdende rioolwater. Het overgebleven water is nu geschikt om in te zetten als spuitwater om het riool te reinigen. Door dit innovatieve proces te herhalen hoeft dit reinigingsvoertuig geen additioneel oppervlaktewater te gebruiken tijdens de rioolreiniging.

Rioolreiniging Stiller, Zuiniger en Schoner

Door toepassing van deze moderne wijze van rioolreiniging wordt het aantal verkeersbewegingen gereduceerd tot het minimale. Dit betekent minder brandstof en CO2 uitstoot. Daarnaast doet de Canalmaster al het werk in z’n eentje. Na het rioolreinigingsproces laat Riool.nl dezelfde hoeveelheid water achter in het riool, wat ook nog eens schoner is. Alstublieft! Riool.nl neemt het slib en vet (zit ook in het riool) mee naar de werf om het langs de toegelaten wegen af te voeren. Het vet kan bijvoorbeeld worden omgezet in bv. biobrandstof. Het (droge) slib zal worden verbrand. In aanvulling op de behaalde milieuwinst heeft Riool.nl dit voertuig laten voorzien van een 360 graden roterende giek. De giek is tevens telescopisch, waardoor tot 6 meter rondom het voertuig kan worden gereinigd, zonder dat verplaatsing noodzakelijk is. De Canalmaster is ook stiller doordat het toerental van de motor niet wordt verhoogd op het moment dat de hydrauliek van de systemen wordt aangesproken.

Rioolreiniging met nog meer milieu voordelen

De opbouw van deze recycler is geplaatst op een Mercedes Arocs onderstel voorzien van een motor die voldoet aan de Euro 6 norm. Dit onderstel en motor heeft een zeer laag onderhoudsinterval en de aandrijflijn is 6% zuiniger dan de concurrentie. De achterste as stuurt mee in de bocht en is op te trekken waardoor bandenslijtage en de uitstoot van fijnstof tot een minimum wordt teruggebracht.

Riool.nl klaar voor een schone toekomst

Met deze recycler kan Riool.nl als dienstverlener een concurrerende bijdrage leveren aan de CO2 reductie voor al haar klanten.