Klanten beoordelen ons met een: 8.510372

Gescheiden of gemengd Riool?

Gescheiden of gemengd Riool?

Afkoppeling hemelwaterafvoer aan Het Plantsoen te Leiden

De komende maanden is Riool.nl bezig om het hemelwaterafvoer af te koppelen van het rioolwater van de woningen aan Het Plantsoen. Rioolreparatie (6)Het regenwater zal worden afgevoerd via leidingen naar het water van de Zoeterwoudsesingel. Om dit te bewerkstelligen openen wij in gedeeltes de stoepen en brengen we daar de splitsing aan. Daarnaast graven wij sleuven om afvoerleidingen te leggen richting het oppervlaktewater. Dat het aanbrengen van de splitsingen en (verzamel)leidingen voor het hemelwater geen sinecure is blijkt wel uit de foto’s. Onze monteurs moeten bijvoorbeeld parkeermeters tijdelijk uit de weg nemen. Daarnaast moeten zij op- en bovenlangs allerlei delicate nutsvoorzieningen met de PVC buizen en koppelingen. Tenslotte brengen zij het straatwerk weer opnieuw aan.

Rioolreparatie (3)Gescheiden riool of gemengd Riool?

In Nederland kennen we grofweg twee rioolsystemen. Een gescheiden riool dan wel een gemengd riool. Bij een gemengd systeem wordt het hemelwater samen met het rioolwater afgevoerd via 1 rioolsysteem van een woning of pand. Bij een gescheiden rioolsysteem wordt het hemelwater apart afgevoerd richting het oppervlaktewater. Een achteraf afgekoppeld systeem leidt in feite tot een gescheiden systeem. In de situatie van het Plantsoen te Leiden wordt het regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de Zoeterwoudse singel. Er is ook een mogelijkheid om het regenwater via een infiltratievoorziening in de bodem te laten zakken. Hierdoor zakt het regenwater voorgefilterd in de bodem en vermengd het zich met het grondwater.  Meestal kan het regenwater van woonstraten en daken zonder zuivering de bodem, vijver of sloot in.

Voordelen gescheiden systeemRioolreparatie (1)

Bij een gescheiden rioolsysteem krijgt de Riool Water Zuiverings Installatie (RWZI) alleen rioolwater te verwerken. En krijgt het niet, tijdens regenbuien, ook nog “schoon” regenwater te verwerken waar in feite geen reinigingsgang voor nodig is. Dit scheelt capaciteit en spaart energie voor de RWZI. Bovendien wordt voorkomen dat straten en/of kelders onder water komen te staan, doordat het gemengde stelsel tijdens hevige regenval het aanbod van water niet snel genoeg kan verwerken.

Nadelen gescheiden Rioolsysteem

Gescheiden riolen kunnen tot vervuiling leiden. Door foutieve aansluitingen, zoals aansluiting van een extra toilet (bijvoorbeeld in een aanbouw) op een regenpijp. Dan komt het vieze toiletwater direct in een vijver of sloot terecht. Ook de aanleg van een gescheiden systeem is duurder, omdat er meer buizen in de grond moeten. Een ander nadeel is dat het regenwater ook zorg draagt voor een zekere mate van spoeling van het rioolsysteem. Doordat er regelmatig, tijdens regenbuien, een grote hoeveelheid water door het rioolsysteem gaat wordt bezinksel en vuil meegenomen naar de RWZI. Dit voorkomt verstoppingen in de straat.

Rioolreparatie (4)      Rioolreparatie (5)    20161005_145138