Klanten beoordelen ons met een: 8.510372

 071 – 52 22 688

  • Het snelst geholpen
  • Altijd dichtbij
  • Ervaren monteurs
  • Service 24/7

bel direct en wij lossen het probleem voor u op.

071 – 52 22 688

 

Leidinginspectie en -detectie

Leidinginspectie en -detectie

De Wet Milieubeheer (Wm) bevat regels om het milieu te beschermen. Hieruit volgt dat beheerders en eigenaren van rioolstelsels periodiek de inwendige staat van de leidingen behoren te controleren.

Rioolinspectie bedrijven en overheid

Rioolinspectie en rioolreiniging voor bedrijven en overheid

In de Wet Milieubeheer staat vermeld dat het hebben van een actueel Gemeentelijk Rioleringplan (GRP), waarin een gemeente een aantal zaken vastlegt over het beheer van de riolering, verplicht is voor alle Nederlandse gemeenten.

Daarnaast heeft de gemeente een zorgplicht voor het beheer van afvalwater, grondwater en hemelwater. Al het afvalwater dat vrij komt van percelen binnen het grondgebied van de gemeente moet worden ingezameld en getransporteerd door middel van een openbare riolering naar een installatie voor waterzuivering.

De hemelwaterzorgplicht houdt in dat regenwater dat niet op eigen terrein kan worden verwerkt, moet worden ingezameld en afgevoerd de grond in of bijvoorbeeld naar een vijver. Soms moet het water, alvorens afgevoerd te worden in de grond, eerst door een installatie voor rioolwaterzuivering, omdat het grondwater niet vervuild mag raken. In de waterzuivering installatie wordt het afvalwater uit het riool gezuiverd voordat het in het oppervlaktewater komt.

Om bovengenoemde zaken voor bedrijven en overheid zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is een periodieke rioolinspectie, rioolreiniging of leidinginspectie van de riolering geen overbodige luxe.

Laat Riool.nl een beheerplan en onderhoudscontract opstellen

Riool.nl kan u als bedrijf of overheid helpen een beheerplan concreet invulling te geven door het opstellen van een beheerovereenkomst waarbij wij periodiek de hele riolering, dus het hele rioolstelsel inclusief leidingen en hemelwaterafvoer systeem inspecteren en te reinigen. Omdat zaken als rioolwaterzuivering en oppervlaktewater nauw samenhangen met rioolbeheer, zullen ook deze facetten in ons beheercontract opgenomen worden.

Onze inspecteurs werken volgens de richtlijnen uit de BRL K10014 en K10015 met betrekking tot reiniging en inspectie van hoofdriolering.

U kunt onze rioolservice 24 uur per dag mailen of telefonisch contacten via onderstaand telefoonnummer om een afspraak te maken voor een leidinginspectie, rioolreiniging of onderhoudscontract.
071 – 52 22 688

Controleer of wij in uw postcode gebied werken!

Voer uw postcode in

SERVICE ABONNEMENT

 

100% ZEKERHEID

  • GÉÉN VOORRIJKOSTEN;
  • GÉÉN ARBEIDSLOON;
  • GÉÉN KOSTEN KLEINMATERIAAL;