Klanten beoordelen ons met een: 8.510372

 071 – 52 22 688

 • Het snelst geholpen
 • Altijd dichtbij
 • Ervaren monteurs
 • Service 24/7
Riool ontstopping en calamiteiten

Riool ontstopping en calamiteiten

Verstoppingen kunnen de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Onze 24/7 dienstverlening garandeert de snelste weg naar een oplossing.

Riool ontstoppen bij calamiteit

Inzet van vacuümwagens en combi-hogedrukwagens, ADR-VLG gecertificeerd

Bij calamiteiten waarbij (gevaarlijke) vloeistoffen vrijkomen in rioolstelsels met leidingen van grotere diameters, zoals bij industriële complexen of bij gemeente en provincies, maken wij gebruik van groot materieel. De gecombineerde inzet van vacuümwagens, combi-hogedrukwagens en ADR-VLG gecertificeerd materieel, garandeert een betrouwbare en veilige oplossing van het probleem. Zo hebben wij, omdat wij ADR-VGL gecertificeerd zijn, een vergunning om gevaarlijke (chemische) stoffen te vervoeren met onze wagens.

Onze vacuümwagens zijn inzetbaar voor het opzuigen van diverse materialen, zoals vloeistoffen, slib, vetten, zand, oliën, brandstoffen, chemische stoffen en verhardingen. Inzetbaar bij calamiteiten van (gevaarlijke) vloeistoffen in leidingen/riolen.

Regelmatig terugkerende werkzaamheden zijn het reinigen en leegzuigen van:

 • Septictanks
 • Vetputten en slibvangputten
 • Kelder en kruipruimte
 • Riool
 • Zandputten
 • Straatkolken
 • Rioolgemaal

Hoe gaat Riool.nl te werk bij een calamiteit?

Afhankelijk van de oorzaak van de verstopping wordt door een vakkundige medewerker van Riool.nl direct een oplossing geboden. Het traject van terugkoppeling wordt door ons servicecentrum via vaste contactpersonen verzorgd. Hierdoor is de beheerder snel op de hoogte van de uitgevoerde werkzaamheden en worden mogelijke vervolgmaatregelen direct kortgesloten.

De kosten van onze rioolwerkzaamheden bij calamiteiten kunnen worden beheerst en gecontroleerd door een service overeenkomst op te stellen. In deze overeenkomst kan een compleet pakket aan rioleringswerkzaamheden worden ondergebracht, van storingscontracten tot totaalservice en -beheer. Periodiek worden de inspanningen en resultaten van het rioolbeheer overzichtelijk in kaart gebracht en besproken. Uitgangspunt hierbij is een duurzame relatie waarbij kostenreductie en lange-termijn onderhoudsplanning centraal staan.

Op onderstaand nummer kunt u onze rioolservice 24 uur per dag bereiken.
071 – 52 22 688

Controleer of wij in uw postcode gebied werken!

Voer uw postcode in

SERVICE ABONNEMENT

 

100% ZEKERHEID

 • GÉÉN VOORRIJKOSTEN;
 • GÉÉN ARBEIDSLOON;
 • GÉÉN KOSTEN KLEINMATERIAAL;