Klanten beoordelen ons met een: 8.510372

 071 – 52 22 688

  • Het snelst geholpen
  • Altijd dichtbij
  • Ervaren monteurs
  • Service 24/7

Vetput vol

In horeca gelegenheden is men verplicht een vetafscheider of vetput te (laten) plaatsen tussen bijvoorbeeld de keuken en het hoofdriool om te voorkomen dat er etensvetten in het hoofdriool stromen.

Wat is een vetafscheider of olieafscheider?

Bedrijven moeten hun afvalwater lozen onder bepaalde lozingsvoorwaarden. Bij lozing van olie- en vethoudend afvalwater moet een vetafscheider of olieafscheider worden gebruikt. Vetputten, vetafscheiders, olieafscheiders en slibvangputten zijn dan ook verplicht voor bedrijven die bedrijfsmatig warme gerechten bereiden en voor bedrijven waar plantaardige en/of dierlijke vetten vrijkomen in het afvalwater.

Een vetput is een put in het rioolstelsel, die vetten uit het afvalwater haalt en opslaat in een put. De installatie bestaat uit een slibvanger of slibvangput en een vetscheider of olieafscheider, gevolgd door de olie- of vetafscheider.

Door vetafscheiders wordt voorkomen dat vetten die worden weggespoeld met het afvalwater, in het riool terechtkomen. De vetten kunnen namelijk verderop in de riolering zorgen voor een verstopping of een
verminderde afvoercapaciteit. Maar het vet kan ook de rioolwaterzuivering onnodig belasten of bij hevige regen zelfs in het oppervlaktewater terechtkomen.

Waaraan moet een vetput voldoen?

Aan een vetput en het onderhoud ervan zijn eisen gesteld welke zijn vastgelegd in de NEN-EN 1825-1 en -2 norm. Riool.nl kan voor u berekenen wat voor vetput u nodig heeft. Hierbij kijken wij naar het volume van de afvalwaterstroom en selecteren voor u een vetput met de juiste inhoud en doorstroomsnelheid. En uiteraard brengen wij de nieuwe vetafscheider aan conform de geldende NEN normering.

Verplicht onderhoud

Een overvolle vetput en/of verstopt leidingwerk veroorzaakt water- en stankoverlast en komt altijd ongelegen. Naast dit ongemak geldt er voor uw vetafscheider ook een onderhoudsverplichting.  U moet de vetput minstens één keer per maand laten inspecteren, leegzuigen en reinigen. De slibopvangruimte mag max. 50% gevuld zijn en de vetopslagruimte (tussen de schotten) mag max. 80% gevuld. Dit betekent in z’n algemeenheid een vetlaagdikte van ca.16 cm. Door de autoriteiten wordt toegezien op de onderhoudsfrequentie a.h.v. van het logboek van de vetput. Laat het volledige onderhoud door Riool.nl uitvoeren zo voldoet u gelijk aan de onderhoudseisen.

Vetput legen alleen door erkende inzamelaar

Het afvoeren van het gestolde vet moet via een erkende inzamelaar zoals Riool.nl. Wij hebben vacuüm zuigauto’s om uw vetafscheider professioneel te legen en met hogedrukwagens het leidingsysteem te reinigen.

Laagste prijsgarantie

Op vertoon van de factuur van uw huidige erkende inzamelaar – verwerker, garandeert Riool.nl u de laagste prijs voor het leeghalen van uw vetput!

Vetscheiders van voor 2006

Voor 2006 heeft men bij diverse bedrijven ook al vetscheiders geplaatst, helaas voldoen deze vaak niet aan NEN-EN 1825-1 en 2 norm. Wilt u weten of uw vetafscheider aan de eisen voldoet?

Gratis advies over vetputten/vetafscheiders en vettonnen

Wilt u een gratis advies en inspectie van uw vetafscheider/vetput, omdat u verwacht dat deze te oud is of niet aan de norm voldoet? Of twijfelt u aan het functioneren? Belt u dan met 0800 – 888 1000

Bel direct voor een afspraak.

0800 – 888 1000